Alumnes de secundària del Consell de nois i noies de l’Hospitalet graven un curt contra l’homofòbia i l’heteronormalitat.
Amb el títol “Això no ven” denuncien la situació en la que es troben molts joves als que se’ls hi pressuposa heterosexuals.

pixel
pixel

pixel